EduPage - Online Help
TimeTables - Online Help
Video Help

flag EduPage - Grade book - teacher

How to input a grade to certificate/report
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif il.gif

There are more ways to input grades to a certificate/report.

The school administrator has to set the rights for you to input grades ot certificates in your courses.

There are two options to input the certificate grade in the Grade book:

a) Log in to EduPage as a teacher and select your course:
Select e.g. certificate 1st halfyear in the "Term" menu.

A certificate column displays. You can now input the certificate grades for 1st halfyear. Please, do not mix up the following items. the first item is certificate 1st halfyear and the second item is certificate 2nd halfyear. Input the certificate grades to the certificate 1st halfyear item.

Save your changes after inputing the grades.

V prípade, že sa pomýlite v zadávaní známky, stačí ju opraviť, zmazať, a informovať o tom administrátora. Známky sa prostredníctvom synchronizácie prenesú do aScAgendy.

b) Ak chce učiteľ pri zadávaní známok na vysvedčení vidieť všetky priebežne zadané známky, môže využiť iný spôsob zobrazenia stĺpca Vysvedčenie.

Prihlásite sa ako učiteľ a vyberte si svoju hodinu.
Pokračujte voľbou "Zobraziť" - "Známku na vysvedčení":

Pribudne nový stĺpec "Vysvedčenie", do ktorého môžete jednoducho zadať známku na vysvedčení rovnako ako klasickú známku. V položke obdobie už neklikajte na Vysvedčenie 1. polrok. Túto položku si nemusíte všímať a nechajte tam položku 1. polrok. Nezabudnite zmeny uložiť.


Známky zadané na webe sa automaticky prenesú do programu aSc Agenda (pri synchronizácii údajov administrátorom).

Známky na vysvedčení nemusíte ručne zadať, môžete ich prepočítať z priemerov:
How to calculate a grade for the final report/certificate


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 26095 times.12045 / 26095
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc EduPage help index Next article