EduPage - Online návody
Agenda - Online návody
Rozvrhy - Online návody

flag EduPage - = Môj Edupage

Benefity pre učiteľa
Tento článok je preložený: gb.gif sk.gif pl.gif

Prihlásenie do Môj EduPage umožňuje pre učiteľa:

1. Zadávanie známok do žiackej knižky.
2. Upravovanie vlastnej stránky, stránky predmetu, na ktoré má právo a tried kde je triedny.

Navyše učiteľ može využívať eLearning:
eLearning - Testy


3. Ľahko vytvoriť interaktívne testy.
4. Možnosť použiť test zo zbierky existujúcich testov.
5. Test môže učiteľ priraďiť žiakom.
6. Žiaci sa prihlásia, vidia že je majú pridelený test a môžu ho hneď spraviť. Či už doma alebo na interaktívnej hodine.
7. Učiteľ vidí výsledky aké žiaci dosiahli v teste, až na úroveň otázok. Je tak možné dať rovnaký test 2x a vidieť ktoré časti látky si žiaci pamätajú aj po týždni.
8. Testy nie sú iba typu ABCD. Dajú sa spraviť testy typu ukáž na mape, zoraď historické udalosti a pod. Tieto testy lepšie naučia žiaka chápať súvislosti.

eLearning - Lekcie


9. Učiteľ si môže vytvoriť zbierku prezentácii.
10. Tieto môže na hodine ľakho ukázať žiakom cez projektor, na interaktívnej tabuli alebo priamo z počítača.
11. Rovnako je možné lekcie prideliť aj žiakom na domáce štúdium. Samozrejme vidíte či žiak do pridelenej lekcie aspoň pozrel ;-)
12. Lekcie sa dajú ľahko robiť v jednoduchom editore podobnom powerpointu, ale ešte jednoduchšom. Výhodou je, že na vytvorenie a prezeranie lekcií Vám stačí ľubovoľný internetový prehliadač, nie je treba inštalovať powerpoint, word a prenášať súbory.
13. Je taktiež možné zadať do Vašej zbierky lekcií a pridelovať žiakom aj powerpoint, MS Word lekcie, na tieto však musia mať na počítači príslušný zobrazovač.
14. V každom prípade Vaše lekcie máte kedykoľvek, kdekoľvek dostupné iba zadaním Vášho mena a hesla na internete.
15. O svoje lekcie sa môžete aj podeliť s učiteľmi iných škôl, možno Vám na oplátku dajú iné pekne spracované lekcie.

Rozhovory


16. Rozhovor s rodičmi(aj obidvomi naraz).
17. Rozhovor so žiakmi.
18. Rozhovor naraz so všetkými učiteľmi v zborovni.

Ospravedlnenky
19. Ak sa dohodnete s rodičmi, môžu Vám rodičia zasielať elektronické ospravedlnenky.
20. Výhodou je, že Vás nemusia telefonicky kontaktovať.
21. Taktiež všetky ospravedlnenky máte na jednom mieste na internete.

Názory


22. Ako učiteľ viete zadať nový prieskum/anketu, kde môžete žiakov nechať sa vyjadriť na dôležité alebo zábavné témy.
23. Taktiež môžete schváliť aj ankety vyrobené žiakmi, či sú naozaj vhodné na zverejnenie spolužiakom.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadal som niečo iné. Hľadal som niečo iné.

Tento článok bol videný 23719 krát.9550 / 23719
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Predchádzajúci článok Naspäť na obsah Ďalší článok