Grafické znázornenie klasifikácie

Vysvetlenie grafu:
Každý predmet je zobrazený jednou čiarou.

Čiary zobrazené vyššie znamenajú, že žiak má dobré známky z daného predmetu:

Ak čiara ide hore, žiak sa v danom mesiaci zlepšil.
Ak čiara klesla, žiak sa v danom mesiaci zhoršil.

Príklad zlepšenia:
- žiak mal trojku a štvorku. Dostal dvojku, takže sa zlepšil.

Príklad zhoršenia:
- žiak mal jednotku a dvojku. Dostal dvojku, takže sa o niečo zhoršil. Stále však bude jeho čiara v hornej časti, takže naozaj nie je dôvod na zákaz vychádzok alebo počítača.

Upozornenie pre rodičov: Tento graf je motivačná pomôcka. Môže Vám napovedať, kedy dieťa pochváliť alebo, naopak, povzbudiť, ak sa mu poslednom období veľmi nedarilo.
Výsledná známka na vysvedčení je plne v kompetencii príslušného učiteľa, ktorý citlivo a individuálne zváži prístup, výsledky a motivačné faktory.

Ovládanie grafu:

Zapnúť alebo vypnúť predmet z grafu možete kliknutím na zaškrtávač pri mene predmetu:

Pomocou hviezičiek možete nastaviť doležitosť predmetu. Ak je pre vás daný predmet dôležitý, kliknite na piatu hviezdičku:

Farbu predmetu môžete nastaviť kliknutím do farebného políčka naľavo od mena predmetu:

Keď zájdete kurzorom v grafe nad priesečník predmetu a mesiaca, program vám ukáže známky, ktoré žiak v danom mesiaci dostal:

Celkový výkon zobrazuje priemer všetkých predmetov. Predmety, ktoré označíte ako doležité, budú mať väčší vplyv na celkový výkon ako predmety, ktoré označíte iba jednou hviezdičkou: