EduPage - Online návody
Agenda - Online návody
Rozvrhy - Online návody

flag EduPage - Triedny učiteľ

Prehľad návodov pre triedneho učiteľa
Tento článok je preložený: gb.gif sk.gif pl.gif il.gif

Rodičovské kontá
Triedny učiteľ - ako vytvoriť prístup pre rodičov svojich žiakov do Edupage?
Triedny učiteľ - ako vytlačiť prehľad e-mailových adries rodičov
Ako zistím, či majú rodičia funkčné rodičovské kontá?

Internetová žiacka knižka
Ako si môže triedny učiteľ pozrieť poznámky žiakov svojej triedy?
Ako môže triedny učiteľ prezerať/zadávať známky žiakov vo svojej triede na vysvedčení?
Rozšírený mód na zadávanie/prezeranie známok
Ako zadať výchovné opatrenia: pochvaly, pokarhania...
Ako môže učiteľ zadať žiakom hromadne 1 zo správania na vysvedčení?
Ako vytlačiť klasifikačnú správu triedy a iné zostavy?
Ako zadať počet ospravedlnených/nesopravedlnených hodín, ak nepoužívate ETK?
Ako zadať známky na vysvedčení, ak nepoužívame IŽK?

ETK a dochádzka
Pohľad učiteľa na ETK
Učiteľ - čo môže triedny učiteľ robiť v triednej knihe?
Ako naraz zadať udalosti/hodiny s triednym učiteľom?
Učiteľ - Dochádzka
Ako môže zadať triedny učiteľ ospravedlnenku?
Ako zadať hromadnú ospravedlnenku?
Ako zmeniť typ absencie z ospravedlnenej na neospravedlnenú a naopak?
Ako automaticky ospravedlniť z vyučovania žiakov reprezentujúcich školu?
Učiteľ - Ako automaticky sčítať neskoré príchody?

Elektronické ospravedlnenky
Elektronické ospravedlenky - prehľad
Triedny učiteľ - ako povoliť/zakázať zadávanie elektronických ospravedlneniek
Učiteľ - Akceptovanie ospravedlnenky od rodiča

Komunikácia s rodičmi a žiakmi
Správy žiakom alebo rodičom
Nástenka

Platby
Učiteľ - vytvorenie peňažnej zbierky v hotovosti na školskú akciu (pre web)
Učiteľ - vytvorenie peňažnej zbierky v hotovosti na školskú akciu (pre mobilnú aplikáciu)

Iné
Ako vytlačiť zoznam žiakov?
Triedny učiteľ - vybavovanie žiadostí rodičov
Tlač diplomov


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadal som niečo iné. Hľadal som niečo iné.

Tento článok bol videný 6613 krát.2759 / 6613
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Predchádzajúci článok Naspäť na obsah Ďalší článok