Ako zobraziť v triednej knihe iba žiakov mojej skupiny?

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania

Vytvorte si najskôr hodinu a vyberte si správnych žiakov.

Učiteľ - vytváranie hodín pre delené alebo spájané triedy

Aby sa vám v ETK delené hodiny správne zobrazovali, je potrebné urobiť prepojenie takejto hodiny s názvom hodiny v rozvrhu.

Pri hodinách so všetkými žiakmi sa toto prepojenie urobí automaticky, ale pri delených hodinách to musí urobiť učiteľ (alebo administrátor) po zverejnení rozvrhu na EduPage stránke.

Choďte do nastavení hodiny. Koliesko nastavení sa vám zobrazí, ak prejdete myšou ponad dlaždičku hodiny.

Kliknite na výber žiakov.

Zaškrtnite svojich žiakov a klinite na "Názov skupiny v rozvrhu."

Vyberte, ako je vaša skupina označená v rozvrhu a stlačte Hotovo.