EduPage e-Nauczanie Pomoc online
Plan Lekcji - Pomoc online

EduPage 2.0

111 Pierwsze kroki
Zarządzanie zawartością strony
Najczęstsze pytania

EduPage i e-Nauczanie

211 Pierwsze kroki
Login
Podstawowe pytania
Rodzice
Students
e-Nauczanie (Szkolna Platforma Edukacyjna)
e-Nauczanie Administracja platformą
Class teacher
More information
Koniec
212 Web page
Responsive designs
Web page design
213 Plan Lekcji i Zastępstwa
Online substitutions
214 My courses
Administrator - courses
Courses for school clubs and interest groups
215 Grade book - teacher
Grade book - Administrator
221 Class register - administrator
Class register - teacher
Events
Absence notes
Attendance system
222 Teaching plans
Teaching materials
Creating test
Sharing materials
Organizing teaching materials
Homeworks
Interactive lesson
223 e-Nauczanie Komunikacja
Parent-teacher meetings
e-Nauczanie Testy
Registration to seminars, courses and other activities
Applications
Survey
225 Canteen
Payments

Agenda online

311 First steps

EduPage 2.0

  Pierwsze kroki

  Zarządzanie zawartością strony

  Najczęstsze pytania

EduPage i e-Nauczanie

  Pierwsze kroki

  Login

  My courses

  Administrator - courses

  Podstawowe pytania

  Rodzice

  Plan Lekcji i Zastępstwa

  Online substitutions

  Web page

  Responsive designs

  Web page design

  Class register - administrator

  Class register - teacher

  Events

  Teaching plans

  Teaching materials

  Creating test

  Sharing materials

  Organizing teaching materials

  Homeworks

  Absence notes

  Grade book - teacher

  Grade book - Administrator

  Attendance system

  e-Nauczanie Komunikacja

  Parent-teacher meetings

  Students

  e-Nauczanie (Szkolna Platforma Edukacyjna)

FAQ

  e-Nauczanie Testy

  e-Nauczanie Administracja platformą

  Registration to seminars, courses and other activities

  Canteen

  Class teacher

  Payments

  Applications

  Survey

  Courses for school clubs and interest groups

  More information

  Koniec

  Interactive lesson

Agenda online

  First steps