סמכות - אישור או דחיית הבקשה

English Deutsch Russian Lithuania Hebrew

1. אדם מוסמך יקבל הודעה כי בקשה החדשה הוגשה על ידי המורה:

2. לחץ על "יישומים"

3. השתמש בכפתורים בצד ימין כדי לאשר או לדחות את הבקשה כעת:

.4 לאחר הגשת הבקשה של המורה, המערכת מציעה אפשרות להוסיף מיד את המורה למילוי המקום כ"נעדר ":