Įgaliotas asmuo: paraiškos patvirtinimas arba atmetimas

English Deutsch Russian Lithuania Hebrew


1. Įgaliotas asmuo gaus pranešimą, kad mokytojas pateikė naują paraišką/prašymą:

2. Spustelėkite „Paraiška“

3. Norėdami patvirtinti ar atmesti paraišką, naudokite dešinėje esančius mygtukus:

4. Patvirtinus mokytojo paraišką, sistema pasiūlo nedelsiant įtraukti mokytoją į pavadavimų sąrašą kaip „nesantį“: