מורה – תוכנית יומית וספר כיתה

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

תוכל לראות את מערכת השעות שלך בכל יום נתון. כמו כן, אם בית הספר משתמש מודול מילוי מקום , אז השינויים עבורם נעשתה החלפה יתמזגו באופן אוטומטי עם השיעורים הרגילים שלך כדי לספק לך את המצב העדכני ביותר של יום הלימודים שלך:

לדוגמה בפרטים הבאים אנו יכולים לראות כי המורה Bauer מלמד ביולוגיה ב A4 . זה שיעור קבוע שיש לו במערכת השעות .( הוא מלמד משהו על יערות הגשם) . אז הוא צריך ללמד מתמטיקה ב D2 , כאן הוא מחליף את המורה Taylor, כפי שמצוין בשורה המודגשת בצהוב:

אם מנהל המערכת של בית הספר אינו משתמש בתוכנת מילוי מקום . תוכל להוסיף את השיעור בעצמך, פשוט לחץ על הוסף שיעור:

אם ברצונך לבטל את השיעור שהוספת, השתמש בכפתור 'ערוך / ביטול שעור:

אם בית הספר שלך החליט להשתמש ביומן כיתה מקוון, אתה יכול להכניס את תוכנית ההוראה עבור כל שיעור. פשוט כתוב מה עשית על השיעור ולחץ על שמור:

אם בית הספר שלך החליט להשתמש ביומן כיתה אלקטרוני , אתה יכול להכניס את תוכנית הלימודים עבור כל שיעור. פשוט כתוב מה עשית על השיעור ולחץ על שמור:

אתה יכול להדפיס את התוכנית היומית שלך :

אם מנהל המערכת של בית הספר אינו מפרסם מערכת שעות , תוכל להעתיק את מערכת השעות מימים קודמים כדי לחסוך לך חלק מעבודת ההקלדה: