Učiteľ - Kalendár

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

Každý učiteľ môže vidieť ​​kalendár so zaradenými školskými udalosťami. Učitelia môžu vložiť, kedy budú písomky, kedy ide trieda na exkurziu, do divadla,...

Udalosti nájdete v záložke Vyučovanie/Udalosti.

Ak sa nastavíte na konkrétny deň, môžete pomocou ikonky "+" zadať novú udalosť.

Učiteľ môže naplánovať schôdzku s ostatnými učiteľmi a skoordinovať písomky tak, aby žiaci nemali blízko seba veľa veľkých písomiek.

Ako zadať novú udalosť?

Kalendár je možné zobraziť pre triedu, učiteľa, miestnosť alebo celú školu.


Udalosti sú zobrazené aj v triednej knihe učiteľa s cieľom poskytnúť najaktuálnejší prehľad o jeho pláne na uvedený dátum.

Ďalšie návody k udalostiam:
Ako zadať novú udalosť?
Ako zadať, keď sa časť žiakov zúčastní na udalosti a časť má vyučovanie v inej triede?
Ako zadať udalosť na celý deň?
Ako naraz zadať udalosti/hodiny s triednym učiteľom?
Míting učiteľov
Rezervácia novej učebne
Udalosti pre "moje hodiny"

Ako pridať udalosť do kalendára na webovej stránke