Ako nastaviť učiteľom právo na dochádzku?

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Čeština Lithuania Thai

Zadať chýbajúcich môže každý učiteľ v ETK, ďalej môže triedny učiteľ ospravedlneniť alebo neospravedlneniť hodiny: Dochádzka žiakov
Triednemu učiteľovi nie je potrebné zadávať žiadne právo na dochádzku, má ho vo svojej triede automaticky.

Ak však potrebujete, aby iný učiteľ (nie triedny) mohol zadať opravedlnené/neospravedlnené hodiny na celej škole, tak je potrebné pridať mu právo na webovej stránke.

Postupujte podľa tohto návodu, pričom v stĺpci Dochádzka žiakov pridajte danému učiteľovi právo zaškrtnutím príslušného políčka.
Ako nastaviť učiteľom práva na úpravu webovej stránky?

Administrácia elektronických ospravedlneniek učiteľom/sekretárkou s právom na dochádzku žiakov