כיצד להשתמש בתוכנית ההוראה ביומן הכיתה

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

אם יש לך תוכנית הוראה ב EduPage, אתה לא צריך להקליד את תוכנית ההוראה על כל שיעור, פשוט בחר מתוך תוכנית ההוראה.

ביומן הכיתה "בחר מתוך תוכנית" בשיעור. בחר את הנושא הבא מתוך תוכנית ההוראה. נושאים עם סימן ירוק כבר נלמדו.