Dochádzka žiakov

chýbanie, dochádzka žiakov

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

Učiteľ zadáva dochádzku žiakov v ETK kliknutím na ikonu študentov. Systém ukáže študentov, ktorí sú na tejto hodine. Jedným kliknutím môžete určiť, kto chýbal (Atalová) a dvoma kliknutiami žiaka, ktorý meškal (Drotárová - meškanie 5 minút).


Chýbajúcich môžete aj skopírovať z predošlej hodiny (zadaných učiteľom, ktorý učil pred vami). V prípade potreby sa dochádzka, samozrejme, dá upraviť.

Poznámka: Ak na hodine nikto nechýba, aj tak je potrebné potvrdiť dochádzku, tj. kliknúť na ikonku žiakov, potvrdiť tlačidlom OK:

Ak škola používa asc Dochádzkový systém v spojení s elektronickou triednou knihou, časy príchodov vidíte priamo v ETK a jednoduchým klikom zaevidovujete dochádzku žiakov. Dochádzka žiakov - evidencia pípnutí v ETK

Triedny učiteľ rieši dochádzku žiakov: Ospravedlnenky žiakov - prehľad