Ospravedlnenky žiakov - prehľad

English Slovenčina Polish Russian Čeština Lithuania Hebrew

Triedny učiteľ má dve možnosti ako spravovať ospravedlnenky žiakov.

Najjednoduchšie riešenie je povoliť zadávanie elektronických ospravedlneniek rodičom. Elektronické ospravedlnenky znižujú pracovné zaťaženie triednych učiteľov. Všetku administratívnu prácu vykonajú rodičia - zadajú dátum, hodinu, dôvod absencie. Učitelia už len ospravedlnenku od rodiča schvália alebo zamietnu. EduPage rodičov dokonca automaticky každý druhý deň upozorní, ak zabudli zadať ospravedlnenku.

Triedni učitelia rozhodujú o tom, či vo svojej triede povolia zadávanie elektronických ospravedlneniek.

Triedny učiteľ - ako povoliť/zakázať zadávanie elektronických ospravedlneniek
Akceptovanie ospravedlnenky od rodiča

Druhá možnosť je ospravedlniť chýbajúcu dochádzku žiakov na základe papierovej ospravedlnenky. V takom prípade zadáva údaje do systému triedny učiteľ.

Ako môže zadať triedny učiteľ ospravedlnenku?