Administratorius: kaip įjungti paraiškų teikimą

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Čeština Lithuania Hebrew

Prisijunkite kaip administratorius, įjunkite paraiškas ir nurodykite asmenis, kurie gali jas atmesti ar patvirtinti.
Eikite į „Paraiškos“.

Persijunkite į administracinį režimą.

Įjunkite paraiškas.
Pasirinkite mokytojus, kuriems suteikta teisė patvirtinti arba atmesti paraiškas (pavyzdžiui, vadovas ar direktorius). Administratorius turi teises tvarkyti paraiškas pagal numatytuosius nustatymus.