Čo môže triedny učiteľ robiť v triednej knihe?

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

Triedny učiteľ si môže okrem svojej triednej knihy vybrať aj triednu knihu svojej triedy.


Triedny učiteľ môže pridať/zmeniť hodinu a tiež zadať dochádzku žiakov. Napríklad ak niektorý z učiteľov zabudol zadať, kto chýbal na hodine, triedny učiteľ to môže opraviť.

Triedny učiteľ môže zadať ospravedlnenku žiakom: Ospravedlnenky žiakov - prehľad