מורה – מה יכול מחנך הכיתה לעשות בספר הכיתה ?

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

למחנך הכיתה יש את האפשרות לערוך את ספר הכיתה של הכיתה שלהם:

בחר את הכיתה שלך. כמחנך הכיתה אתה יכול להוסיף / לשנות את השיעורים של הכיתה שלך וגם לקלוט את הנוכחות. לדוגמה, אם חלק מהמורים בכיתה שכחו להזין מי היה חסר בחלק מהשיעורים, תוכל לתקן זאת: