Publikowanie planu lekcji dla uczniów/rodziców

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Lithuania Hebrew

FUNKCJA PUBLIKACJI PLANU LEKCJI WYMAGA LICENCJI NA GENERATOR WWW EDUPAGE.

PO WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT GENERATORA EDUPAGE, ZAPRASZAMY NA STRONĘ: WWW.LIBRUS.PL

Aby opublikować plan lekcji uruchom zainstalowany na Twoim komputerze program Plan lekcji, zaznacz kartę Pliki, a następnie kliknij Publikacja online.

W w formularzu na w nowo otwartym oknie wprowadź dane dostępowe (login i hasło administratora), a następnie kliknij Zaloguj.

W nowo otwartym oknie kliknij Publikuj ogólnodostępny plan lekcji online. Plan zostanie przesłany na Twoją stronę EduPage i będzie dostępny dla odwiedzających.

Po opublikowaniu planu lekcji możesz dodatkowo skonfigurować parametry wyświetlania na stronie. Aby to uczynić, należy zalogować się na stronę szkoły i wybrać Modyfikuj, Plan lekcji i zastępstwa, a następnie Uprawnienia dostępu.

W nowym oknie możesz wskazać jaki rodzaj planu lekcji ma być widoczny dla posczególnych rodzajów użytkowników (np. dla zalogowanych uczniów, nauczycieli czy osób niezalogowoanych).

W nowo otwartym oknie możesz wybrać które widoki mają być dostępne dla określonego poziomu użytkownika (w tym przypadku dla nauczyciela).

Po kliknięciu OK zmiany zostaną zapsisane na stronie.