Linky z vašich už existujúcich stránok

English Slovenčina Deutsch Polish Lithuania Hebrew

1. Ak vaša škola už má stránky, môžete ich naďalej používať a obohatiť o funkcionalitu, ktorú vám poskytuje EduPage. Váš tvorca stránok pridá do už existujúcich stránok odkaz na príslušnú stránku v EduPage. Napríklad na zoznam študentov, krúžkov alebo priamo na stránku daného krúžku.

Kedykoľvek neskôr, keď napríklad z rozvrhov, suplovania alebo agendy nahráte na internet nové dáta, nebudete potrebovať Vášho technika, aby tieto nové dáta dal na Vaše stránky. Odkaz bude automaticky smerovať na aktuálne údaje.

2. Ak vaša škola vlastní internetovú adresu, ale stránky zatiaľ neexistujú, resp. nie ste s nimi spokojní, môžete používať EduPage na kompletnú prezentáciu vašej školy. Ako stránku môžete zverejniť adresu, napr. zshurbanova.edupage.org.

Môžete taktiež ako adresu uvázať vašú pôvodnú doménu (napr. www.zshurbanova.edu.sk) a na túto umiestniť odkaz (redirect), ktorý návštevníka presmeruje na zshurbanova.edupage.org. Toto riešenie vám zabezpečí funkcionalitu EduPage a môžete si ponechať vašu pôvodnú webovú adresu.

Postup pri presmerovávaní vašej pôvodnej stránky na nové EduPage stránky:
1. Prihláste sa a zvoľte možnosť "Presmerovanie":


2. Vyberte si jeden z dvoch ponúkaných súborov:


3. Tento si umiestnite na vaše pôvodné stránky rovnakým spôsobom, akým ste doteraz umiestňovali vaše stránky. Túto operáciu vykonáte iba raz.