קישורים מדפי האינטרנט הנוכחים שלך

English Slovenčina Deutsch Polish Lithuania Hebrew

1. אם לבית הספר שלך כבר יש דפי אינטרנט טובים, אתה יכול להמשיך להשתמש בהם ולהשתמש EduPage כדי לשפר אותם עם הפונקציונליות המסופקית על ידי EduPage. מנהל האתר הנוכחי שלך יכול להוסיף לדפים הנוכחיים שלך קישורים לקטע המתאים ב- EduPage. לדוגמה ניתן להוסיף קישור למערכת השעות הנוכחית החלפות יומיות , דפי אינטרנט של מורים או נושאים.

בכל עת מאוחר יותר, לדוגמה כאשר אתה מפרסם מערכת שעות חדשה, החלפה יומית או כאשר אתה מוסיף תמונות, אתה לא צריך טכנאי כדי להוסיף את השינויים באתר האינטרנט שלך. הקישור יציג את EduPage המעודכן עם הנתונים האקטואליים בפועל.

2. אם לבית הספר שלך יש כתובת אינטרנט,אבל אתה עדיין לא יצרת אתר אינטרנט או שאתה לא מרוצה עם הדפים הנוכחיים שלך, , אתה יכול להשתמש EduPage עבור המצגת המלאה של בית הספר שלך. ככתובת האינטרנט שלך אתה יכול להציג את כתובת ה EduPage של בית הספר שלך ,
ראה דוגמה miltonprimary.edupage.org

אתה יכול גם להציג את הכתובת הנוכחית (www.miltonprimary.com) ולשים קישור (הפניה) בלתי נראה להנחות את המבקרים לאתר שלך EduPage. פתרון זה ייתן לך את כל הפונקציונליות EduPage ועדיין אתה יכול לשמור את הכתובת הנוכחית שלך www.

שלבים ליצירת כתובת אתר להפניה מחדש מהדף הקודם:

1. התחבר אל EduPage. בחר התאמה אישית. לאחר מכן הפנה מחדש :

.2 בחר באחד הקבצים הזמינים:

3. שים את הקובץ בשרת האינטרנט הנוכחי שלך או תן אותו לספק שלך באמצעות אותה שיטה שבה השתמשת לשים את דפי האינטרנט הישנים שלך באינטרנט. או בקש מטכנאי לעשות את זה עבורך. פעולה זו תידרש רק פעם אחת.