הגדרת החלפות/מילוי המקום

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew


לאחר שתציין את המורה הנעדר התוכנה תציג בחלק האמצעי של המסך הראשי, את השיעורים שהמורה הזה צריך ללמד.

1. לחץ על כל שיעור (1.) ובחלק הימני יוצגו לך מועמדים למילוי מקום בשיעור זה (2.). המורים ממוינים כך שהמועמד במיקום העליון הוא המועמד הטוב ביותר להחלפה.

2. לחץ על כל שורה עם מורה, בחלק הימני של המסך יוצג תפריט ההקשר. ניתן להגדיר תחליף ישירות בלחיצה פשוטה על "בחר" ((A או על סוג החלפה מועדף אחר (B.), או שתוכל לציין פרטים נוספים על ההחלפה (C), כגון שינוי בחדרי הלימוד , הזמן , נושא ...

3. אם תלחץ על "פרטים", או לחץ פעמיים על החלפה שנקבעה כדי לערוך זאת , יופיע חלון שיח. שם אתה יכול לציין את המורה המחליף, לבצע שינוי של נושא או חדר לימוד, לבחור סוג של החלפה ולהוסיף ההערה.

בחלק התחתון של חלון זה (D) תראה את מערכת השעות בפועל של כל הפריטים המעורבים - כיתות, מורים מחליפים, חדרי לימוד.

אתה יכול גם לשנות את הזמן של שיעור זה ע"י לחיצה פשוטה על כל מספר שעור אחר בשורת הכותרת.

יותר מורים מחליפים, יותר חדרי לימוד

מורה נעדר וחדר הלימוד עבור אותו השיעור