מנהל מערכת : כיצד להגדיר את תנאי ספר הציונים : חצאים, שלישים, רבעים?

English Slovenčina Russian Lithuania Hebrew

עבור אל הגדרות ספר הציונים ובחר אילו תנאים / סמסטרים משתמש בית הספר שלך .

בשלב השני ציין תאריכים מדויקים כאשר כל טווח מתחיל ומסתיים.