Prechod na nový prehliadač rozvrhu

English Slovenčina Russian Lithuania Hebrew

Od februára 2017 Edupage postupne prechádza na novú modernejšiu verziu prehliadača rozvrhu (technológie HTML5/SVG), ktorý nahrádza staršiu verziu prehliadača (technológia HTML/Flash). Počas tohoto prechodu môžete spozorovať niektoré zmeny v zobrazení rozvrhu na stránke v závislosti od toho, či ste mali pred tým na stránke rozvrh zobrazený pomocou Flash alebo HTML.

Zmeny oproti starému zobrazeniu pomocou Flash
Keďže starý Flash prehliadač aj nový prehliadač používajú nastavenia tlače z rozvrhového súboru, zmeny sú minimálne. Môžete pozorovať tieto zmeny:
- v rozvrhoch učiteľov/učební sa prestanú zobrazovať dozory, ak nie sú povolené v užívateľských právach v Edupage
- nový prehliadač vie zobrazovať aj rozvrhy, ktoré starý Flash prehliadač nevedel zobrazovať: rozvrhy predmetov, žiakov a rozvrh na "aktuálny týždeň".

Zmeny oproti starému zobrazeniu HTML
Starý HTML prehliadač nezobrazoval rozvrh pomocou nastavení z tlače, ale používal samostatné nastavenia v Edupage, preto môžete pozorovať menšie/väčšie zmeny v zobrazení v závislosti od toho, nakoľko boli tieto nastavenia odlišné od nastavení v rozvrhu. Bežne môžu nastať, napríklad, takéto zmeny:
- na kartičkách sa zobrazujú iné texty (napr. či sa má na karte zobraziť aj skupina, učebňa, atď..)
- rozvrh má inú štruktúru zobrazenia (orientácia dní/hodín, zobrazenie viactýždňového rozvrhu)

Ak chcete upraviť formát zobrazenia v novom prehliadači, pozrite si, prosím, návod:
Ako nastaviť formát rozvrhu - Nový prehliadač

Ako spoznám že sa na našej stránke zobrazuje rozvrh už pomocou nového prehliadača?
Pri zobrazení novým prehliadačom sa vpravo dolu pod rozvrhom zobrazuje text "aSc Rozvrhy Online". Ak tam tento text nevidíte, alebo sa tam zobrazuje iný text, vaša stránka ešte používa starý prehliadač, ktorý bude po čase nahradený novým prehliadačom.